de-TĚŠÍME SE NA VÁS

Info, rezervace, objednávky:

Aneta Bížová
+420 734 202 464 
zandov@sicco.cz

Recepce areálu u kempu:

Juli - August
11:00 - 21:00

+420 775 155 933 
Volfartická 1, 471 07 Žandov

IČO:25073869, DIČ: CZ25073869

Kontonummer : 107-3863270237 / 0100