de-Česká Lípa - 14 km, na kole

27.02.2020

Česká Lípa je město v okrese Česká Lípa v Libereckém kraji. Leží 80 km severně od Prahy na řece Ploučnici s historickým centrem na jejím pravém břehu.

Život města na řece Ploučnici byl odedávna pevně spojen s vodním hradem Lipý. Kromě něj v České Lípě můžete vidět řadu pěkných měšťanských domů, radnici, několik kostelů, augustiniánský klášter s loretou a Svatými schody, sídlo muzea a galerie, a také archeologické muzeum v bývalé městské šatlavě.

 • Průmyslové město na Ploučnici, v 10. stol. slovanská osada.
 • Hrad připomínán r. 1263, u něj založeno hrazené město.
 • Většina památek zničena katastrofálním požárem r. 1787, od konce 19. stol. rozvoj průmyslu.
 • Na břehu řeky zříceniny vodního hradu Lipý, založen ve 13. stol., od konce 15. stol. renes. přestavba, zpustošen Švédy r. 1643, z větší části zbořen r. 1957, po r. 1990 náročná rekonstrukce zbytků stavby, zachovány sklepy, obvodová hradba a část věže.
 • V sousedství renes. Červený dům z r. 1583 se sgrafitovou výzdobou fasád v býv. parku. Archeologické muzeum v býv. městské šatlavě.
 • Augustiniánský klášter z r. 1627, čtyřkřídlá stavba s loretou ve dvoře, v jižním křídle barokní Svaté schody z r. 1730, nyní sídlo Vlastivědného muzea a galerie.
 • V areálu barokní kostel Všech svatých z 18. stol.
 • Naproti hradu kostel sv. Máří Magdalény gotického původu přestavěný r. 1582.
 • Při něm proboštství v současné podobě od r. 1750.
 • U parku nedaleko hřbitova kostel Povýšení sv. Kříže gotického původu z r. 1385, regotizován r. 1897.
 • Barokní kostel Narození Panny Marie z let 1710-1714, věž přistavěna r. 1873.
 • Kolem náměstí řada cenných budov, zejména radnice z r. 1823.
 • Rozsáhlá panelová výstavba.
 • Nad severním okrajem vrch Špičák (459 m n. m.) se 14 m vysokou rozhlednou z r. 1885, nyní využívána jako vysílač, nepřístupná.