de-Zámek Kralupy - 65 km, auto

11.08.2019

Státní zámek Zákupy je renesanční zámek ve stejnojmenném městečku Zákupy 8 km východně od města Česká Lípa u říčky Svitávky. Součástí zámeckého areálu jsou četné hospodářské objekty, hradní příkop s medvědy, anglický a francouzský park. Zámek je ve správě Národního památkového úřadu a přístupný veřejnosti.

Nevelká gotická tvrz v Zákupech patřila ve 14. století Pancéřům ze Smojna, v 15. století Vartemberkům a v 16. století Berkům z Dubé. Zdislav Berka dal kolem roku 1541 na jejím místě postavit renesanční zámek, který roku 1573 vyhořel, ale záhy byl obnoven. Sňatkem Zákupy přešly do rukou saskolauenburského vévodského rodu (1632). Vévoda Julius František dal zámek na počátku 70. let 17. století přestavět. Zámecký objekt dostal barokní přestavbou v podstatě nynější podobu. Stavební úpravy pokračovaly ještě za jeho dcery koncem 17. stol. V r. 1744 zámek vydrancovali pruští vojáci, r. 1775 jej dobyli a zpustošili vzbouření sedláci. Po nějakou dobu sloužil jako přádelna, r. 1818 připadl Napoleonovu synu s titulem vévody zákupského. V l. 1850-1853 ve slohu druhého rokoka upraven na letní sídlo odstoupivšího císaře Ferdinanda V.