Horní Police - 3 km, pěšky

20.08.2020

Z vůle panovníkovy nastalo ve středověku záměrné osidlování pohraničních končin, tak vznikla i osada Horní Police. Tyto osady byly dle feudálního řádu poddány světským nebo duchovním vrchnostem. Zjišťujeme, že Horní Police náležela premonstrátskému klášteru doksanskému.

Je také možné, že to bylo již od jeho založení roku 1144 královnou Gertrudou, manželkou českého krále Vladislava II. I když se později Horní Police dostala do světského držení, musela být odevzdávána až do roku 1849 část majetkové renty Doksanům.

První zmínka o Horní Polici pochází z roku 1273 nalézající se v listině papeže Řehoře X. z 15.května 1273, potvrzující se majetková práva doksanského kláštera.


  • Obec nyní stavebně související s městem Žandov doložena roku 1273.
  • U mostu přes Ploučnici je barokní zámek z 1. poloviny 18. století na místě staršího dvorce, později upravován na pivovar, školu a hospodářský objekt, nyní v majetku obce.
  • Na návrší nad řekou barokní poutní areál s kostelem Navštívení Panny Marie z let 1684 - 1722, barokním děkanstvím a vstupní věží, ambit se 7 kaplemi, křížová cesta.
  • Kamenný klenbový most přes Ploučnici z roku 1840 v sousedství nového silničního, zachráněn před demolicí roku 1990.
  • Barokní sousoší Panny Marie a čtyř světců z roku 1722, barokní socha sv. Jana Nepomuckého.

Zde najdete cestu do Horní Police