Obec Žandov - 1 km, pěšky

21.08.2020

Obec Žandov

Obec na Ploučnici poprvé zmíněna roku 1282, na město povýšena roku 1998.

Kostel sv. Bartoloměje gotického původu ze 14. století přestavěn barokně v 1. polovině 18. století, věž zničená požárem roku 1975 obnovena roku 1992.

Socha sv. Šebestiána z roku 1822.

Dům Koruna, pův. zámeček správy panství z r. 1728 a zájezdní hostinec.

Kamenná kašna z roku 1853. Smírčí kříž s vyrytým mečem patrně ze 17. století.

Potřebujete rychle nakoupit? V obci Žandov naleznete potraviny, pizzerii, noviny a časopisy, železářství a další obchody a služby - přehled obchodů zde.